ตรวจรับรองความปลอดภัย ปจ.1 เครนขาสูง ที่นครราชสีมา

ทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบและทดสอบเครนขาสูง ที่โรงงานลูกค้า วิศวกรตรวจเช็คระบบการใช้งานต่างๆของเครน รอก ตรวจวัดขนาดโซ่ ดูการชำรุดสึกหรอ มีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน มีความสว่างของไฟ และมีระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการทำงานของให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตรวจเครน I ตรวจ ปจ I รับตรวจเครน I ตรวจรับรองปั้นจั่น I บริษัทรับตรวจเครน I ตรวจรอก