Tower Crane (ปจ.1)

ตรวจรับรอง Tower Crane (ปจ.1)

ทาวเวอร์เครนเป็นเครื่องจักรหนักประเภทหนึ่งที่ใช้ในไซต์ก่อสร้างเพื่อยกและเคลื่อนย้ายวัสดุและวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยปกติจะติดตั้งบนหอคอยเหล็กและมีแขนแนวนอนยาวเรียกว่า jib โดยมีตะขอสำหรับยกติดอยู่ที่ปลาย

ทาวเวอร์เครนเป็นที่รู้จักในด้านความสูงและความสามารถในการยก ทำให้เหมาะสำหรับอาคารสูงและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สามารถยกได้สูงและยกได้สูงสุดหลายตัน

ทาวเวอร์เครนดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะซึ่งใช้การควบคุมในห้องโดยสารที่อยู่ใกล้กับยอดหอคอย พวกเขาสามารถหมุนได้ 360 องศาและยกและลดโหลดไปยังตำแหน่งต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง

ทาวเวอร์เครนมีความจำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้างจำนวนมาก เนื่องจากช่วยให้เคลื่อนย้ายวัสดุหนัก อุปกรณ์ และส่วนประกอบอาคารสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างและเพิ่มผลผลิต