Overhead Crane (ปจ.1)

ตรวจรับรอง Overhead Crane (ตรวจ ปจ .1)

Overhead crane หรือที่เรียกว่าเครนสะพานเป็นเครนประเภทหนึ่งที่ใช้ในการยกและเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมากในโรงงานอุตสาหกรรมหรือการก่อสร้าง โดยทั่วไปจะติดตั้งบนคานที่ทอดยาวไปตามความยาวของอาคารหรือโครงสร้าง ทำให้เคลื่อนที่ไปตามรางและเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้

Overhead crane มักใช้ในโรงงาน โกดัง และสถานที่ก่อสร้างเพื่อยกและขนส่งวัสดุ เช่น คานเหล็ก เครื่องจักรหนัก หรือตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการออกแบบมาให้มีความสามารถในการยกสูงและสามารถใช้งานได้ทั้งแบบแมนนวลหรือด้วยความช่วยเหลือของระบบไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิค

ส่วนประกอบหลักของ Overhead crane ได้แก่ สะพานซึ่งเป็นคานแนวนอนที่รองรับกลไกการยก และรอกซึ่งเป็นกลไกที่ใช้ในการยกและลดน้ำหนักบรรทุก นอกจากนี้ยังมีการควบคุมและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของเครน

Overhead crane เป็นเครื่องมือสำคัญในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมาก