ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (4 ผู้)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (4 ผู้)

นอกจากเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยและได้มาตรฐานแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลก็คือตัวบุคลากรของบริษัทนี่แหละคือหัวใจหลักของความสำเร็จที่องค์กรต้องดูแลความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมความรู้ที่ถูกต้องให้กับพนักงาน เพื่อการใช้งานเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด

1. ผู้ให้สัญญาณเครน = signal man 

(ทำหน้าที่ ให้สัญญาณเครน)

2. ผู้ยึดเกาะวัสดุ = rigger

(ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การยก)

3. ผู้บังคับรถเครน = crane operator คนขับเครน

(ทำหน้าที่ บังคับเครน)

4. ผู้ควบคุมเครน = crane supervisor

(ทำหน้าที่ ควบคุมการยก วางแผนการยก)