เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด

บริษัท ทรี-เอ็น โมรอล จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการด้านเครื่องจักรกลหนักและงานด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร เราให้บริการ ขาย-รับซื้อ-ซ่อมบำรุงเครื่องจักกลหนักในงานก่อสร้าง พร้อมบริการจัดหาอะไหล่ ออกใบรับรองความปลอดภัยของเครื่องจักร บริการฝึกอบรมและออกใบรับรองผู้ใช้งานเครื่องจักรกลทุกชนิด ด้วยบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว จึงทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและบริษัทต่างชาติในหลากหลายธุรกิจ ทั้งบริษัทผู้ให้เช่าเครื่องจักร บริษัทรับเหมาก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม โดยในแต่ละปีเครื่องจักรกลที่เราให้บริการมีจำนวนมากกว่า 4,000 เครื่องจักรต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“คุณภาพ รวดเร็ว ครบวงจร”


Operating heavy machine service and fully engineering works with the heavy machine maintenance and all machine in construction, finding parts, providing safety certificate of the machine, training and provide certification for all types of machines’ users. With the qualitative and fast service, we are trusted by several famous companies both in Thailand and other countries, many business including machine rental, construction, and industry. In each year, the machines that we have provides are around 4,000 per year and tend
to be increased in the future.

กว