ตรวจรับรองความปลอดภัยลิฟท์ยกของขนาด 2 ตัน

โดยทีมตรวจวิศวกรได้เข้าตรวจเช็คระบบการใช้งานต่างๆ พร้อมทดสอบการรับน้ำหนักของเครื่องจักร โดยใช้น้ำหนักที่ใช้ยกจริง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้งาน โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ตรวจลิฟท์ยกของ I ตรวจ x-lift I ตรวจเครื่องจักร I บริษัทรับตรวจเครื่องจักร