ตรวจลิฟท์ขนส่ง (Lift) ที่ พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ทีมวิศวกรได้ทำการเข้าตรวจสอบพร้อมทดสอบลิฟท์ขนส่ง ตรวจเช็คระบบการใช้งานต่างๆ ตรวจเช็คระบบความปลอดภัยและเทสทดสอบพิกัดน้ำหนักในการใช้งานและให้คำแนะนำต่างๆ พร้อมออกเอกสารรับรองตามกฎหมายกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้ขึ้นทะเบียนและนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย

ตรวจลิฟท์ขนส่ง Iรับตรวจลิฟท์ I ลิฟท์ I ตรวจเครื่องจักรประจำปี I บริษัทรับตรวจลิฟท์