ตรวจรถกระเช้า (Boom Lift ) ที่ ระยอง

รถกระเช้า เครื่องจักรที่ออกแบบเฉพาะใช้สำหรับยก เคลื่อนย้ายคนขึ้นไปทำงานบนที่สูงหรือที่ต่างระดับอย่างปลอดภัย อย่างเช่น รถกระเช้า หรือกระเช้าแบบกรรไกร ทีมตรวจได้ทำการตรวจเทสทดสอบระบบการทำงาน พิกัดการใช้งาน และตรวจเช็คตามรายงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งออกรายงาน โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ตรวจเครื่องจักรประจำปี I ตรวจรถกระเช้า I ตรวจ Boom Lift I ตรวจเครื่องจักร I บริษัทรับตรวจรถกระเช้า I