ตรวจ Overhead crane 0.5 Ton ที่สมุทรสาคร

ทีมวิศวกรได้เข้าตรวจสอบและทดสอบเครนเหนือศรีษะ ตรวจสอบม้วนรอก โซ่ ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ ตรวจดูการชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน ความสว่างของไฟเตือน และระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

ตรวจเครน I ตรวจรอก I ตรวจเครนเหนือศรีษะ I บริษัทรับตรวจเครน I ตรวจ ปจ.1 I