ตรวจลิฟท์ขนส่ง(Lift) ขนาด 1 ตัน ที่พระประแดง

ทีมวิศวกรได้เข้าตรวจสอบพร้อมทดสอบลิฟท์ขนส่ง ตรวจเช็คทุกระบบการทำงานของตัวเครื่องจักร ตรวจเช็คระบบความปลอดภัย และให้คำแนะนำ พร้อมออกเอกสารรับรองตามกฎหมายกำหนด โดยวิศวกรวิศวกรเครื่องกลที่ได้ขึ้นทะเบียนและนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงฯ

ตรวจลิฟท์ I ตรวจเครื่องจักรประจำปี I บริษัทรับตรวจลิฟท์ I ตรวจเครน I