ตรวจรับรองเครื่องปั้มลม (Air Booster)ที่ จ.ระยอง

ทีมงานได้ทำการตรวจเช็คระบบต่างๆของตัวเครื่อง เช่น วัดแรงดันลมจ่ายออก ตรวจเช็คเกจวัดแรงดันลมจ่าย วาล์วเปิด-ปิด โครงสร้างตัวถัง ระบบควบคุมต่างๆฯลฯ โดยวิศกรที่ได้รับอนุญาตฯ ตามกฎกระทรวงกำหนด พร้อมออกเอกสารรับรอง

บริษัทรับตรวจเครื่องจักร I ตรวจเครื่องจักรประจำปี I ตรวจเครื่องจักรตามกฎหมาย I ตรวจเครื่องปั้มลม