ตรวจรับรอง Mobile crane (ปจ.2)

ทีมงานได้ทำการเข้าตรวจรถเครนและทดสอบ ส่วนต่างต่างๆ ตรวจสอบสลิงเครน วัดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง ตรวจสอบการชำรุดสึกหรอ ระบบสัญญาณเสียงต่างๆ และทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำและให้ความรู้และวิธีการแก้ไข โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล

ตรวจโมบายเครน I ตรวจรับรอง ปจ.2 I ตรวจรับรองรถเครน I ปจ.2 I บริษัทรับตรวจเครน I