ตรวจลิฟท์ขนส่ง (Lift)

ตรวจสอบพร้อมทดสอบลิฟท์โดยทีมงานวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ตรวจระบบต่างๆของตัวลิฟท์ วัดสลิง ตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ พร้อมเทสโหลดน้ำหนัก และแนะนำให้ความรู้และวิธีการแก้ไข เกี่ยวกับรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งออกรายงานตามกฎหมายกำหนด

ตรวจเครื่องจักร I ตรวจลิฟท์ I ตรวจรับรองความปลอดภัย I ตรวจเครน I