ตรวจเครนเหนือศรีษะ ที่ จ.สมุทรสาคร

Overhead crane หรือ เครนเหนือศรีษระ ทีมวิศวกรตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น ตรวจระบบต้นกำลัง มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ การชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนเครน ทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย ตรวจสอบตามรายการ ที่ต้องตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนดโดยทีมงานวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในการตรวจสอบมาหลากหลายหน่วยงาน

ตรวจปั้นจั่น I ตรวจเครนเหนือศรีษะ I ตรวจปจ.1 I ตรวจโเวอร์เฮดเครน I ตรวจสอบเครนตามกฎหมาย