ตรวจรถแบคโฮ Backhoe ที่กรุงเทพฯ

ตรวจรถแบคโฮ เครื่องจักรกลหนักที่ใช้งานในงานก่อสร้าง งานขุด งานถนน พร้อมออกหนังสือรับรองประจำปี ตรวจรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

ตรวจเครื่องจักรประจำปี I ตรวจรถแบคโฮ I ตรวจรับรองเครื่องจักร I