ตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น ปจ.2 Mobile Crane ที่ บางปู

ตรวจรับรองรถโมบายเครน (Mobile Crane) ตวรจและทดสอบการใช้งานรวมถึงตรวจเช็คระบบทุกส่วนของรถเครน ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน ตรวจรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

12 กุมภาพันธ์ 2024

ตรวจรับรองความปลอดภัย ปจ.1 เครนขาสูง ที่นครราชสีมา

ทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบและทดสอบเครนขาสูง ที่โรงงานลูกค้า วิศวกรตรวจเช็คระบบการใช้งานต่างๆของเครน รอก ตรวจวัดขนาดโซ่ ดูการชำรุดสึกหรอ มีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน มีความสว่างของไฟ และมีระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการทำงานของให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

TMadmin

10 กุมภาพันธ์ 2024

ตรวจรถบรรทุกติดเครน(รถเฮี๊ยบ) 5 ตัน ที่ นนทบุรี

ทีมตรวจวิศวกรได้เข้าตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น ปจ.2 รถเฮี๊ยบ หรือรถบรรทุกติดเครน ขนาด 5 ตัน ตรวจทุกระบบการใช้งาน ตรวจวัดสลิง,ตะขอ, Limit switch,ระบบความปลอดภัยต่างๆ พร้อมเทสทดสอบน้ำหนักจริง โดยสามัญวิศวกรที่ได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

6 กุมภาพันธ์ 2024

ตรวจรถโมบายเครน(Mobile crane) 25 ตัน ที่ จ.ระยอง

ทีมตรวจวิศวกรได้เข้าตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น ปจ.2 รถโมบายเครน (Mobile crane) 25 ตัน ตรวจทุกระบบการใช้งาน ตรวจสลิง, รอก , ตะขอ , Limit switch ระบบความปลอดภัยต่างๆ พร้อมเทสทดสอบน้ำหนักจริง โดยสามัญวิศวกรที่ได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

30 ตุลาคม 2023

ตรวจรถบรรทุกติดเครน(รถเฮี๊ยบ) 5 ตัน ที่ จ.ระยอง

ทีมตรวจวิศวกรได้เข้าตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น ปจ.2 รถเฮี๊ยบ หรือรถบรรทุกติดเครน ขนาด 5 ตัน ตรวจทุกระบบการใช้งาน ตรวจสลิง, Limit switch,ระบบความปลอดภัยต่างๆ พร้อมเทสทดสอบน้ำหนักจริง โดยสามัญวิศวกรที่ได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

28 ตุลาคม 2023

ตรวจ overhead crane 2 Tons ที่ ปราจีนบุรี

ทีมวิศวกรได้เข้าไปตรวจสอบและทดสอบเครนเหนือศรีษะ หรือโอเวอร์เฮดเครน (Overhead Crane) ที่โรงงานลูกค้า จ.ปราจีนบุรี ตรวจเช็คระบบการใช้งานต่างๆของปั้นจั่น รอก เครน ตรวจวัดขนาดโซ่ ดูการชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน ความสว่างของไฟ และระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

TMadmin

27 ตุลาคม 2023

ตรวจ Overhead crane 3 Ton ที่หนองขาม

ทีมวิศวกรได้เข้าไปตรวจทดสอบเครนเหนือศรีษะ ที่โรงงานลูกค้า จ.ชลบุรี ตรวจเช็คระบบต่างๆของปั้นจั่น ม้วนสลิง รอก เครน ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิงหรือโซ่ การชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน ความสว่างของไฟเตือน และ ระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

TMadmin

20 ตุลาคม 2023

ตรวจ Overhead crane 0.5 Ton ที่สมุทรสาคร

ทีมวิศวกรได้เข้าตรวจสอบและทดสอบเครนเหนือศรีษะ ตรวจสอบม้วนรอก โซ่ ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ ตรวจดูการชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน ความสว่างของไฟเตือน และระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

TMadmin

18 ตุลาคม 2023

ตรวจรับรอง Mobile crane (ปจ.2)

ทีมงานได้ทำการเข้าตรวจรถเครนและทดสอบ ส่วนต่างต่างๆ ตรวจสอบสลิงเครน วัดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง ตรวจสอบการชำรุดสึกหรอ ระบบสัญญาณเสียงต่างๆ และทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำและให้ความรู้และวิธีการแก้ไข โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล

TMadmin

9 ตุลาคม 2023
1 2