ตรวจรถโมบายเครน(Mobile crane) 25 ตัน ที่ จ.ระยอง

ทีมตรวจวิศวกรได้เข้าตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น ปจ.2 รถโมบายเครน (Mobile crane) 25 ตัน ตรวจทุกระบบการใช้งาน ตรวจสลิง, รอก , ตะขอ , Limit switch ระบบความปลอดภัยต่างๆ พร้อมเทสทดสอบน้ำหนักจริง โดยสามัญวิศวกรที่ได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

30 ตุลาคม 2023

ตรวจรถบรรทุกติดเครน(รถเฮี๊ยบ) 5 ตัน ที่ จ.ระยอง

ทีมตรวจวิศวกรได้เข้าตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น ปจ.2 รถเฮี๊ยบ หรือรถบรรทุกติดเครน ขนาด 5 ตัน ตรวจทุกระบบการใช้งาน ตรวจสลิง, Limit switch,ระบบความปลอดภัยต่างๆ พร้อมเทสทดสอบน้ำหนักจริง โดยสามัญวิศวกรที่ได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

28 ตุลาคม 2023

ตรวจ overhead crane 2 Tons ที่ ปราจีนบุรี

ทีมวิศวกรได้เข้าไปตรวจสอบและทดสอบเครนเหนือศรีษะ หรือโอเวอร์เฮดเครน (Overhead Crane) ที่โรงงานลูกค้า จ.ปราจีนบุรี ตรวจเช็คระบบการใช้งานต่างๆของปั้นจั่น รอก เครน ตรวจวัดขนาดโซ่ ดูการชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน ความสว่างของไฟ และระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

TMadmin

27 ตุลาคม 2023

ตรวจ Overhead crane 3 Ton ที่หนองขาม

ทีมวิศวกรได้เข้าไปตรวจทดสอบเครนเหนือศรีษะ ที่โรงงานลูกค้า จ.ชลบุรี ตรวจเช็คระบบต่างๆของปั้นจั่น ม้วนสลิง รอก เครน ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิงหรือโซ่ การชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน ความสว่างของไฟเตือน และ ระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

TMadmin

20 ตุลาคม 2023

ตรวจ Overhead crane 0.5 Ton ที่สมุทรสาคร

ทีมวิศวกรได้เข้าตรวจสอบและทดสอบเครนเหนือศรีษะ ตรวจสอบม้วนรอก โซ่ ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ ตรวจดูการชำรุดสึกหรอ สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือน ความสว่างของไฟเตือน และระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน พร้อมทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

TMadmin

18 ตุลาคม 2023

ตรวจรับรอง Mobile crane (ปจ.2)

ทีมงานได้ทำการเข้าตรวจรถเครนและทดสอบ ส่วนต่างต่างๆ ตรวจสอบสลิงเครน วัดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง ตรวจสอบการชำรุดสึกหรอ ระบบสัญญาณเสียงต่างๆ และทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำและให้ความรู้และวิธีการแก้ไข โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล

TMadmin

9 ตุลาคม 2023

ตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น ปจ.2 Mobile crane ที่ชลบุรี

เราได้ทำการเข้าตรวจรถเครน และทดสอบการใช้งานรวมถึงตรวจเช็คระบบทุกส่วนของตัวเครน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัย ตรวจรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

4 ตุลาคม 2023

ตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่น Overhead crane ที่ระยอง

เราบริการรับตรวจเครนโรงงาน ตรวจสอบพร้อมทดสอบโดยทีมงานมืออาชีพ โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

30 กันยายน 2023

ตรวจ Overhead Crane 10 Tons

ปั้นจั่นเหนือศีรษะ หรือ Overhead Crane ทำหน้าที่ในการยก หรือเคลื่อนย้ายวัสดุในงานอุตสาหกรรม ทีมงานได้ทำการตรวจสอบระบบการใช้งานทุกส่วนและทดสอบการรับน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย

TMadmin

30 กันยายน 2023
1 2